ŞART VE KOŞULLAR

SÜRE:

15.05.2016 - 31.12.2016 arasında
Promosyonun bitiş tarihi (31.12.2016 tarihinde yapılan satın almalar): 31.01.2017

ÜRÜNLER:

Hoover Link çamaşır makineleri

İŞLEYİŞ:

15.05.2016 - 31.12.2016 tarihleri arasında Hoover Link çamaşır makinesi alan tüm tüketiciler 1 yıl ücretsiz ekstra garanti sahibi olma şansını yakalayacaklar. Söz konusu promosyon sayesinde yasal garantinin (3 yılın) sonunda aşağıdaki şartlar ve hükümlerde belirtilenlerin dışında aynı koşullarda ekstra 1 yıl garanti sahibi olacaksınız.

Satın alma tarihinden itibaren 30 gün içinde müşterinin:

Bu adımlardan sonra müşteriye ek garanti onay e-posta gönderilecektir. Garanti kullanıldığında servis çalışanlarına gösterilmesi gerektiği için müşteri satın alma faturasını ve bu e-postayı saklamalıdır.

Yasal garanti ile ilgili tüm detayları görmek için aşağıdaki web sayfasını ziyaret edin: www.hoover.com.tr/garanzia/index.asp

ŞART VE KOŞULLAR

Teknik bir arıza olması durumunda satın alma tarihinden itibaren 37. aydan 48. aya kadar ek garanti süresi boyunca sunulanlar.

Dahil olanlar:

İstisnalar: TEKNİK ÖZELLİKLER:

GİZLİLİK

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili bildirim - 30 Haziran 2003 tarihli 196 numaralı Yönetmeliğe ve 95/46/EC sayılı Direktife uygun ve bu yönetmeliğin
Uygulanması İle ilgili bilgi dokümanı.


Daha sonra düzeltme yapılan şekliyle 30 Haziran 2003 tarihli 196 numaralı Yönetmeliğe (Gizlilik Kuralları), 95/46/EC sayılı Direktife uygun şekilde, veri korumasına yönelik Çalışma Grubu Makalesi 29'a ilişkin 8/2010 sayılı Görüş uyarınca kişisel verilerin işlenmesine ait gerekli bilgileri sunuyoruz.

1. İŞLEME İŞLEMİNİN "SAHİBİ"

Kişisel verilerin korunması yasası madde 28'e göre, Via Comolli 16 Brugherio (MB), İtalya adresinde bulunan geçici yasal temsilcisinin kimliğinde, tek bir hissedarı olan Candy Hoover Group Srl'dir. Vergi Kodu/Şirket Sicili Monza ve Brianza 04666310158 – KDV no. 00786860965 - Faks +39 039 2086237 – e-posta: privacy@candy.it

2. İŞLENEN VERİ TİPLERİ

Kişisel veriler ve tanımlayıcı veriler. Kullanıcı tarafından gönüllü olarak sağlanan veriler
Kişisel veriler: kişisel kimlik numarası da dahil olacak şekilde, dolaylı, başka bir bilgiye referans yoluyla elde edilenler dahil olmak üzere, kimliği belirlenebilen veya kimliği belirlenmiş herhangi bir kişiyle ilgili tüm bilgiler; tanımlayıcı veriler: doğrudan ilgili kişinin kimliğinin belirlenmesini sağlayan kişisel veriler (örneğin, adı, soyadı, e-posta adresi) ve satın alınan ürünle ve ürünün satın alma tarihiyle ilgili veriler. Uygulamanın potansiyel olarak erişebileceği cihaz verileri : Uygulama ve Cihaz Geçmişi; Fotoğraflar / Medya / Dosyalar; kamera, Wi-Fi ile ilgili bilgiler; Cihaz kimliği ve çağrı verileri.

3. İŞLEMENİN AMACI

Standart garantinin kullanılması adına, müşterinin kayıt yaptırması gerekmemektedir. Kişisel veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda işlenecektir:
A) Ürünün standart garantisinin ötesinde uzatılmış garanti tanıtımına katılım, tanıtım amaçlı e-posta haberleşmeleri de dahil olmak üzere ilgili idari faaliyetler ve muhasebe faaliyetleri (madde 130 fıkra 4, ürün veya benzeri hizmetler için gizlilik kuralları uyarınca) ve posta (19 Haziran 2008 tarihli web belgesi No. 1526724, Garantörün Talimatları);

4. İŞLEME YÖNTEMLERİ - KORUMA

İşleme işlemi hem otomatik hem manüel biçimde, en yüksek güvenlik ve gizliliği sağlamaya yönelik araçlar ve cihazlarla, Yönetmelik 196/03'ün 31. maddesine ve sonraki maddelerine uygun şekilde bu işle özel olarak görevlendirilmiş kişiler tarafından yapılacaktır. Veriler, toplama ve sonrasında işleme amaçları için gerekenden daha uzun süre saklanmayacaktır. Uygulamanın sahibi, haber bültenlerini göndermek ve raporlarla tanıtım amaçlı iletişim kurmak için platformlar kullanır. Raporlar sayesinde, Uygulamanın Sahibi, örneğin e-postanın gönderilip gönderilmediğini, e-postayı kimin açtığını veya belirli bir bağlantıya kimin tıkladığını bilir.

5. İLETİŞİM VE DAĞITIMIN KAPSAMI

İşlemeye konu olan veriler dağıtılmayacaktır ve yurtdışında ve Avrupa Birliği içinde, Yönetmelik 196/2003 Madde 42'ye uygun şekilde ve bu maddede belirtilen sınırlar için, tek bir hissedarı olan Candy Hoover Group Srl ile sözleşme ile bağlı olan şirketlere iletilebilecektir. Kişisel veriler, sözleşmelere veya izin verilen amaçlara uymak üzere, Yönetmelik 196/2003 Madde 43 ve 44 fıkra b)'de öngörülen kapsam ve sınırlar içinde AB dışındaki ülkelere aktarılabilir. Veriler aşağıdaki kategorilerde bulunan üçüncü taraflara iletilebilir:
- tek bir hissedarı olan Candy Hoover Group Srl tarafından kullanılan bilgi sisteminin yönetilmesi hizmetlerini sunan taraflar ve telekomünikasyon ve Uygulama geliştirme ağları; - Uygulamanın yönetiminde destek ve danışmanlık sağlayan şirketler;
- yasal yükümlülüklere ve/veya istek üzerine kamu kurumlarının emirlerine uymak üzere yetkili kişiler.
- garanti hizmetleri sağlayan taraflar.
Yukarıdaki kategorilerde bulunan taraflar veri işleme yöneticileri olarak davranırlar veya işleme işleminin ayrı sahipleri olarak tamamen bağımsız bir şekilde faaliyet gösterirler. Veri yöneticilerinin listesi sürekli olarak güncellenmektedir ve tek bir hissedarı olan Candy Hoover Group Srl, Via Comolli 16 Brugherio (MB) ofislerinde bulunmaktadır veya istek üzerine privacy@candy.it adresinden alınabilir.

6. VERİLERİN SAĞLANMASININ VE REDDİNİN DOĞASI

Verilerin madde A)'da belirtilen amaçlarla sağlanması, uzatılmış garanti tanıtımına ve ilgili hizmetlere katılım için gereklidir. Madde A) bakımından gereken verilerin sağlanmasının reddedilmesi, örneğin işleme işleminin Sahibinin hizmetlerinin kullanılması ile yakından ilgili faaliyetlerin üstlenilmesini olanaksız kılar. İlgili taraf, privacy@candy.it adresine e-posta yazarak (madde 130 fıkra 4, ürün veya benzeri hizmetler için gizlilik kuralları uyarınca) e-posta bildirimleri ve madde A)'da belirtildiği şekilde normal posta almaktan dilediği zaman vazgeçebilir.

7. İLGİLİ TARAFLARIN HAKLARI

30 Haziran 2003 tarihli 196 numaralı Yönetmeliğin 7, 8, 9 ve 10. maddelerinde belirtilen haklarınızı Uygulamanın Sahibi, Candy Hoover Group Srl'ye privacy@candy.it adresini kullanarak e-posta atarak kullanabilirsiniz. Herhangi bir anda verilerin bulunup bulunmadığına dair onay isteme ve içeriği ve kaynağı hakkında bilgi alma, doğruluklarını kontrol etme veya düzeltilmelerini veya güncellenmelerini veya doğru hale getirilmelerini isteme hakkına sahipsiniz ((Kişisel verilerin korunması yasası madde 7). Aynı maddeye göre, yasadışı bir şekilde işlenen verilerin iptal edilmesini, anonim hale getirilmesini veya engellenmesini isteme ve herhangi bir durumda, makul nedenlerle, işlenmelerine karşı çıkma hakkına sahipsiniz. Madde 130 fıkra 4 uyarınca, artık pazarlama bildirimleri almak istemezseniz, privacy@candy.it adresine "pazarlama aboneliğinden çıkmış" konulu bir e-posta göndermeniz yeterlidir; siz bunu yaptıktan sonra sizinle iletişime geçilmez.

8. Gizlilik bildirimi üzerindeki değişiklikler

Uygulamanın Sahibi, takdiri kendisine ait olmak üzere, herhangi bir adan bu gizlilik bildirimini değiştirme, güncelleme, yeni kısımlar ekleme veya bazı kısımlarını çıkarma hakkını saklı tutar. İlgili kişilerin periyodik olarak değişiklik olup olmadığını kontrol etmeleri gerekir. Bu doğrulamayı kolaylaştırmak için, bildirimde güncelleme tarihini gösteren bir açıklama yer alacaktır.

son güncelleme: 02.05.2016
<